ORDBLINDHED (DYSLEKSI)


Læse- og skriveproblemer er normalt det, man forbinder med ordblindhed. Desværre er der også ofte andre problemer. Typisk består problemerne i, at hjernen har vanskeligt ved at klare andre dele af den sproglige forarbejdning. Der kan være problemer med den ”auditive spændvidde” (evnen til inden for sekunder at kunne tilbageholde mundtlig information, fx flere beskeder på én gang). Ligeledes kan der være problemer med at huske mundtlig information (instruktioner, beskeder, samtaler) fra time til anden, eller fra dag til anden. Ordfindingsbesvær kan også være et problem.

Ordblinde har ofte deres styrker på andre områder, fordi hjernen hér er velfungerende - og nogle gange ses der funktioner, der ligger over det normalt gennemsnitlige.

En neuropsykologisk undersøgelse kan bidrage til at klargøre disse problemer og styrker – og kan bruges til at pege på studie- eller erhvervsvalg – eller karriereskift.

loading