JEG UDFØRER NEUROPSYKOLOGISKE UNDERSØGELSER OG UDSTEDER ERKLÆRINGER

Rekvirenterne er typisk job- og ungecentre, forsikrings- og pensionsselskaber, SU-styrelsen eller Helbredsnævnet. Erklæringerne kan omfatte alle typer hjerneskader og udviklingsforstyrrelser, og foretages af klienter fra det fyldte 16. år. Følger efter alkohol- eller stofmisbrug, kognitive forstyrrelser ved smerter, mistanke om demens, eller behov for vurdering af intelligensniveau, kan også danne grundlag for undersøgelserne.
Jeg er fortrolig med forsikrings- og pensionsbranchens krav til erklæringer. Erklæringerne udfærdiges i overensstemmelse med retningslinjerne udstukket af brancheorganisationen Forsikring & Pension.

 
loading